Andrea Gusi

info

Faig comunicació gràfica. Sobretot identitat, però també editorial i packaging. Treballo a vegades sola i a vegades en equip, funcionant amb satèl·lits especialitzats en diferents disciplines. Vaig estudiar a l'Escola Elisava de Barcelona i, després de passar per diferents estudis i experiències dins l'àmbit del disseny gràfic i la comunicació (Eumogràfic, Estudi Rosa Làzaro, Estudi mm!, Fabrica Benetton,... ) l'any 2005 vaig muntar, juntament amb dues sòcies més, l'estudi LATIPA on vam treballar intensament durant sis anys rebent diversos reconeixements tant a nivell de premis com de publicacions especialitzades. Des de llavors, treballo al meu propi estudi i ho combino amb tasques de docent dins del mateix àmbit.

(CAST)
Hago comunicación gráfica. Sobretodo identidad, pero también editorial y packaging. Trabajo a veces sola y a veces en equipo, funcionando con satélites especializados en diferentes disciplinas. Estudié en la Escola Elisava de Barcelona y, después de pasar por diferentes estudios y experiencias en el ámbito del diseño gráfico y la comunicación (Eumogràfic, estudio Rosa Lázaro, Fabrica Benetton, ...) en el año 2005 creé, junto con dos socias más, el estudio LaTipa donde trabajamos intensamente durante seis años recibiendo diversos reconocimientos tanto a nivel de premios como de publicaciones especializadas. Desde entonces, trabajo en mi propio estudio y lo combino con mis tareas de docente en el mismo ámbito.

(ENG)
I do graphic communication, mainly identity, but also editing and packaging. I sometimes work alone and sometimes with a team, working with satellites specialized in different disciplines. I studied at Escola Elisava, Barcelona, and after staying in different studios and after many experiences in the fields of graphic design and communication (Eumogràfic, Estudi Rosa Làzaro, Estudi mm!, Fabrica Benetton,... ) in 2005 I created, together with other two associated, the studio LATIPA where we worked intensively during six years receiving different recognitions: awards and specialized publications. From then, I work in my own studio and combine it with my education tasks as a teacher in the same field.